SIMSAN
SIMSAN_LOGO

سیم سان، برای "راه حل" ها و خدمات "مهندسی شده"

همراه و پشتیبانی مطمئن، در تحول به جهان دیجیتال

Heading_11
خوش آمدید

سیم سان، شرکتی مبتنی بر ارائه "راه حل" (Solution) ها، شامل مهندسی، اینتگریشن، تست، راه اندازی و تحویل با کارآیی کامل می باشد.

خدمات مهندسی بخشی پایه ای از فرایند انجام پروژه های "راه حل" محسوب می گردد. همچنین در بسیاری از پروژه هایِ تامین، مهندسی مانند ابزاری قدرتمند، تضمین کننده کیفیت بالای پروژه ها و پشتیبانی است.

تامین سیستم ها، تجهیزات و قطعات (برق، ابزاردقیق و مکانیک) بخشی مهم از بسته خدمات سیم سان به مشتریان گرامی می باشد.

پشتیبانی پس از فروش، بخشی جدا ناپذیر از بسته خدمات این شرکت بوده و شامل گارانتی، وارانتی، نصب و راه اندازی، آموزش و خدمات مشابه می باشد.