SIMSAN
SIMSAN_LOGO

سیم سان، برای "راه حل" ها و خدمات "مهندسی شده"

همراه و پشتیبانی مطمئن، در تحول به جهان دیجیتال

صنایع هدف

نفت و گاز به رغم فراز و نشیب های بازار انرژی، کماکان عمده ترین منابع تولید انرژی بوده و اهمیت فراوانی دارند. نفت و گاز شامل بخشهای تولید (High Stream)، انتقال (Pipelines) و پالایشگاه ها از مهمترین حوزه های مورد علاقه سیم سان می باشد.


شیمیایی و پتروشیمی اگرچه از نظر فرایندی در مرحله بعد از نفت و گاز قرار دارند، از همان اهمیت بالا برخوردار، و عمده ترین میدان فعالیت های این شرکت می باشد.


معدنی و فلزات به ویژه فولاد با فرایندی کم و بیش متفاوت، با اشتراکات قابل توجه، ازنظر "راه حل" ها و تجهیزات، همواره حوزه مورد علاقه و فعالیت سیم سان بوده است.


نیروگاه ها (حرارتی، گازی و سیکل ترکیبی) به عنوان عمده ترین منابع تامین برق، برای این شرکت حوزه ای شایان توجه بسیار می باشند.

ملاحظات زیست محیطی ما را برآن می دارد که توجهی ویژه به توسعه خدمات به صنایع تولید انرژی پاک و تجدیدپذیر مانند نیروگاه آبی، خورشیدی و سایر منابع طبیعی تولید برق نیز، داشته باشیم.


نیشکر و صنایع جانبی از دیرباز حوزه مورد توجه و فعالیت این شرکت بوده است. علاوه بر واحد های اصلی، واحد های جانبی و یوتیلیتی بر اهمیت این صنایع می افزاید.