SIMSAN
SIMSAN_LOGO

سیم سان، برای "راه حل" ها و خدمات "مهندسی شده"

همراه و پشتیبانی مطمئن، در تحول به جهان دیجیتال

Storage

کلیه تجهیزات موجود این شرکت، از سازنده اصلی خریداری شده، و همگی صددرصد اوریجینال هستند. علاوه براین، کلیه تجهیزات براساس و منطبق بر شرایط سازنده اصلی، از تاریخ تحویل به مدت یکسال گارانتی می شوند.